Med hjerte for våre pasienter

Ved Søgne legesenter jobber 11 fastleger og 1 turnuslege som skiftes ut hvert halvår. I tillegg har vi to øyeleger som tilsammen er 4 dager i uka på senteret. En spesialist i nevrologi jobber tirsdager på dagtid og en spesialist i indremedisin jobber onsdager. I tillegg har vi en gynekolog som er innom enkelte tirsdager på ettermiddagstid.

Vi møter mennesker i alle livets faser og har som mål å møte våre pasienter på en god måte. Vi arbeider for å gi den hjelpen den enkelte trenger.

Vi hører gjerne fra deg dersom du har innspill til hvordan vi kan gjøre tjenestene våre bedre.
 

     

Bildene over viser f.v.: 1) Stativ med informasjonsbrosjyrer. 2) Vi utfører både fastlegetjenester og gir råd for en bedre helse. 3) For oss er det viktig å ta godt vare på alle. På venterommet finnes det også noe for de minste barna. 4) Vi utsteder også diverse helseattester.  

Hvor finner du oss?

Vi holder til i Helsehuset på Tangvall i hele 1. etasje.